Twee nieuwe duurzame schoolconcepten voor Utrechtse Vastgoed Organisatie

Kenmerken› binnenklimaat › basisschool › duurzaam › energiezuinig › frisse school

Voor de Utrechtse Vastgoed Organisatie heeft Sustinno twee haalbaarheidsstudies verricht voor duurzame transformatie van oude schoolgebouwen. Het gaat om een school van 1.000 m2 en een van 4.500 m2.Lees meer

Agentschap NL heeft in het kader van UKP NESK (Unieke Kansen Projecten, Naar Energiezuinige Scholen en Kantoren) een brochure uitgebracht over de succesvolle duurzame transformatie van OBS De Wilgenstam, een basisschool van 2.000 m2 in Rotterdam Schiebroek uit 1955. Een project van Sustinno.

'OBS De Wilgenstam. Gebouwd voor de toekomst.'

Lees meer

Onderzoek Businesscase seriematig transformeren 20 basischolen

Kenmerken› basisschool › frisse school

Gemeente Rotterdam, afdeling Vastgoed, heeft Sustinno de opdracht gegeven om het project 'seriematig duurzaam transformeren van systeemscholen' te ontwikkelen en de realisatie te begeleiden.Lees meer

Onderzoek naar duurzame transformatie Huygens College Heerhugowaard

Kenmerken› duurzaam › energiezuinig › frisse school › zonnepanelen › Warmte Koude Opslag

Sustinno heeft opdracht gekregen van de Gemeente Heerhugowaard om te onderzoeken of het Huygens Colllege duurzaam getransformeerd kan worden als alternatief voor nieuwbouw. De succesvolle renovatie van OBS De Wilgenstam was aanleiding voor Klaas-Jan van Leeuwen van Heerhugowaard om in gesprek te komen met Sustinno. Er wordt een concept ontwikkeld voor de transformatie met als uitgangspunten binnenklimaat klasse A Frisse school en Energielabel A++. Het geheel wordt doorgerekend voor een budgetraming van zowel de stichtingskosten het exploitatiemodel.Lees meer

Werksessies Klimaatverbond Action Research Energieneutrale Scholen

Kenmerken› frisse school › energiezuinig › duurzaam › basisschool › binnenklimaat

Klimaatverbond heeft Sustinno gevraagd deel te nemen aan de werksessies 'Action Research Energieneutrale Scholen', die vanaf 20 december van start gaan. Doel van de sessies is te komen tot een Green Deal, met concrete bouwkundige en installatietechnische oplossingen en financieringsmodellen voor het verduurzamen van schoolgebouwen in Nederland.Lees meer

Monitoren duurzaam gerenoveerde OBS De Wilgenstam

Kenmerken› basisschool › binnenklimaat › duurzaam › frisse school › Sustinno › Warmte Koude Opslag › zonnepanelen › warmtepomp

Sustinno heeft van Stadsontwikkeling Rotterdam, afdeling Vastgoed, de opdracht gekregen om het functioneren van de duurzaam gerenoveerde OBS De Wilgenstam uit Rotterdam Schiebroek te monitoren.Lees meer

Kees van Alphen over Duurzame Basisschool op Rotterdamse Top Duurzaam Vastgoed

Kenmerken› basisschool › duurzaam › binnenklimaat

Op 19 september 2012 15.30 uur vindt de Rotterdamse Top Duurzaam Vastgoed plaats. Kees van Alphen verzorgt inspiratiesessie over meest duurzaam gerenoveerde basisschool van Nedreland.Lees meer

Natuurlijke buitenruimte voor SKW De Zijlwatering

Kenmerken› duurzaam › kinderdagverblijf

Samen met de renovatie van de voormalige Wethouder Huibregtse School in Wassenaar, wordt de buitenruimte omgetoverd tot een natuurlijk speelparadijs.Lees meer

Op 8, 9, 10 en 11 mei 2012 vinden opnieuw de Solar Tours plaats: vier excursiedagen langs interessante Nederlandse zonne-energieprojecten. Agentschap NL speelt met de Solar Tours 2012 wederom in op de European Solar Days. Tijdens de vier excursiedagen staat de rijkdom aan mogelijkheden die zon-PV en zon-thermisch te bieden hebben centraal. Projectontwikkelaars, architecten, medewerkers van woningcorporaties en gemeenten en studenten verkennen niet alleen die mogelijkheden. Ze maken ook nader kennis met elkaar. Op 10 mei gaat de reis door Rotterdam en wordt De Wilgenstam bezocht.Lees meer

OBS De Wilgenstam meest duurzaam gerenoveerde basisschool

Kenmerken› frisse school › basisschool › binnenmilieu › Warmte Koude Opslag › warmtepomp › windenergie › zonnepanelen

Op 22 augustus 2011 was het zover. Na 2 jaar voorbereiding, 3 maanden bouwvoorbereiding en slechts 8 weken bouwtijd ging de volledig duurzaam gerenoveerde basisschool De Wilgenstam in Rotterdam Schiebroek weer open.Lees meer

Renovatie Kinderdagverblijf Wassenaar

Kenmerken› binnenmilieu › energiezuinig › kinderdagverblijf › zonnepanelen

Stichting Kinderdagverblijven Wassenaar heeft Kees van Alphen van Sustinno in de arm genomen om de renovatie van de Wethouder Huibregtse School te begeleiden. De school uit de jaren '50 wordt geschikt gemaakt voor kinderopvang, buitenschoolse opvang en het kantoor van de stichting. Dkomende maanden worden uitgetrokken om de plannen vorm te geven.Lees meer

Transformatie Pauluskerk Uden

Kenmerken› zonnepanelen › energiezuinig › duurzaam › kantoor

Architect Tom van den Haspel won de competitie voor het herbestemmen van een kerk tot een volledig duurzaam kantoor.Lees meer

Kinderen weer naar duurzame school

Kenmerken› zonnepanelen › windenergie › Warmte Koude Opslag › gezond › duurzaam › binnenmilieu › basisschool › energiezuinig

Op 22 augustus konder de kinderen van OBS De Wilgenstam in Schiebroek weer naar school. Toen ze 19 juni op vakantie gingen lieten ze een afgeschreven school achter zich. Nu zitten ze in de meest duurzaam gerenoveerde basisschool van Nederland, met wamte koude opslag, warmtepompen en vloersysteem voor verwarming en koeling, windmolen en zonnepanelen voor energieopwekking en een klassa A binnenmilieu voor een gezonde leeromgeving. En het ziet er ook nog allemaal prachtig uit.

Lees meer

Sustinno in de media

Kenmerken› duurzaam › binnenmilieu › basisschool › gezond › windenergie › zonnepanelen

duurzaamgebouwd.nl: Basisschool De Wilgenstand wordt energieleverancier.

bouwiqonline.nl: Duurzame basisschool in acht weken.

schoolfacilities.nl: Kees van Alphen, Sustinno: 'Meervoudige opbrengst van een duurzame renovatie OBS De Wilgenstam.'

schoolfacilities.nl: Peter Bergen, directeur obs de Wilgenstam: 'Het unieke is dat wij deze renovatie zelf hebben bedacht en gerealiseerd.'

onderwijsmaakjesamen.nl: Basisschool De Wilgenstam wordt energieleverancier.

Stedebouw & Architectuur: Duurzame renovatie basischool De Wilgenstam.

Agentschap NL: Energieneutraal bouwen. UKP NESK project.

Lees meer

Liber Units

Kenmerken› zonnepanelen › energiezuinig › duurzaam › kantoor

De groei van Liber Units maakte een eigen loods met kantoor wenselijk. Sustinno ontwierp het duurzame kantoor en voorzag het gebouw van PV panelen. Door het verwerven van SDE subsidie leveren de zonnepanelen duurzame en goedkope elektrische energie!

Lees meer

Boren Warmte Koude Opslag bronnen Wilgenstam

Kenmerken› Warmte Koude Opslag › basisschool

Daan uit groep 7 legt uit hoe het boren van de Warmte Koude Opslag bronnen werkt.Lees meer